Käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä Koulua (virtuaalikoulu Skillville) hyväksyt nämä Käyttöehdot, kaikki sovellettavat lait ja säädökset sekä sen, että olet vastuussa sovellettavien lakien ja säädöksien noudattamisesta. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, ET VOI KÄYTTÄÄ VERKKOPALVELUA LAINKAAN. Virtuaalikoulu Skillvillen materiaalit on suojattu tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä koskevalla lailla.

2. Käyttöoikeus

1. Käyttäjällä on lupa väliaikaisesti ladata yksi kappale mitä tahansa ladattavia materiaaleja Virtuaalikoulu Skillvillen verkkosivuilta ainoastaan omaan, yksityiseen, ei-kaupalliseen ja väliaikaiseen tarkasteluun. Tämä on käyttöoikeuden anto, ei omistajuuden siirtyminen ja tämän oikeuden myötä ei ole sallittua:

  1. muokata tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaaleja kaupallisiin tarkoituksiin tai esittää niitä (kaupallisessa yhteydessä tai muuten);
  3. yrittää purkaa tai takaisinmallintaa mitään ohjelmistoja virtuaalikoulu Skillvillen verkkosivuilta;
  4. poistaa mitään tekijänoikeus- tai muita omistajamerkintöjä materiaaleista; tai
  5. siirtää materiaaleja toiselle henkilölle tai ‘peilata’ materiaaleja toisella serverillä.

2. Tämä käyttöoikeus päättyy automaattisesti, mikäli loukkaat näitä rajoituksia ja se voidaan päättää WIAonen toimesta koska vain. Kun oikeutesi materiaaliin päättyy tai se päätetään, sinun on tuhottava kaikki omistuksessasi olevat ladatut materiaalit olivatpa ne digitaalisessa tai tulostetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

Materiaalit virtuaalikoulu Skillvillen sivuilla tarjotaan "SELLAISENA KUIN NE OVAT", ilman mitään takuuta, sitoumusta tai ehtoa. Teachable, WIAone ja kukin kolmansista osapuolista poissulkevat nimenomaisesti kaikki nimenomaiset tai epäsuorat takuut, sitoumukset tai ehdot, sisältäen muttei rajoittuen epäsuorat takuut liittyen myyntikelpoisuuteen, loukkaamattomuuteen tai soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Teachable ja WIAone eivät takaa tai anna mitään vakuutusta palvelun käyttöä tai palvelun käytön tuloksia koskien liittyen palvelun ja sen sisällön tai linkattujen sisältöjen oikeellisuuteen, tarkkuuteen, käyttövarmuuteen tai muuhun sellaiseen.

4. Rajoitukset

Virtuaalikoulu Skillville ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat mukaan lukien muttei rajoittuen vahingot menetetyistä voitoista, saamatta jääneestä liikevaihdosta, menetetyistä tiedoista, kuten myös vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ohjelmistoa tai siihen liittyviä laitteistoja ei ole voitu käyttää tai vahingoista, jotka aiheutuvat käytön keskeytymiseen kuluneesta ajasta tai käyttäjän menetetystä ajasta, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

5. Päivitykset ja virheet

Virtuaalikoulu Skillvillen verkkosivuilla nähtävillä ja saatavilla olevat materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai kuvallisia virheitä. Virtuaalikoulu Skillville ei takaa, että mikään verkkosivuilla oleva materiaali on tarkkaa, täydellistä tai ajankohtaista. Virtuaalikoulu Skillville voi tehdä muutoksia verkkosivunsa materiaaliin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Virtuaalikoulu Skillvillellä ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta päivittää materiaaleja.

6. Linkit

Virtuaalikoulu Skillville ei ole tarkistanut kaikkia siihen linkitettyjä verkkopalveluja ja -sivuja,eikä se ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöistä. Linkin olemassaolo ei tarkoita, että virtuaalikoulu Skillville kannattaa linkitettyä verkkosivua tai -palvelua tai edes hyväksyy sitä. Linkkien käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston Käyttöehtojen muokkaus

Virtuaalikoulu Skillville voi päivittää näitä Käyttöehtoja sivuilleen koska tahansa ilman ilmoitusta. Käyttäessäsi tätä sivustoa hyväksyt, että sinua sitoo aina sillä hetkellä voimassa oleva versio Käyttöehdoista.

8. Vallitseva laki

Virtuaalikoulu Skillvillen verkkosivuihin liittyviin vaatimuksiiin ja syytteisiin sovelletaan virtuaalikoulu Skillvillen omistajan (WIAone) kotimaan (Suomi) lainsäädäntöä, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.